Innovasjon Norge flytter til Kvadraturen:
Derfor valgte de Grev Wedels plass 9

Innovasjon Norge flytter til Kvadraturen: Derfor valgte de Grev Wedels plass 9

Da Innovasjon Norge skulle velge nytt hovedkontor, var det mange krav, ønsker og hensyn som skulle tilfredsstilles. Nærhet til sentralt kollektivknutepunkt, arealeffektivitet, samhandling og bærekraft var fire vesentlige punkter. Valget falt på det tidligere Astrup Fearnley-bygget Grev Wedels plass 9.

 

– Innovasjon Norge skal representere innovasjon og fremtiden. Det var derfor kjempeviktig at det kontorbygget vi flytter til tilfredsstiller flest mulig av våre behov. Gjennom en omfattende prosess analyserte vi ulike kriterier og satte opp en endelig spesifikasjon. De ansatte har vært sterkt delaktige i hele prosessen gjennom undersøkelser, workshops og prosjektgrupper. Tilbakemeldinger viser tydelig at de er veldig fornøyde med avgjørelsen om å flytte til Grev Wedels plass 9, og overtakelse er 2. januar 2023. Da får vi 5 310 kvadratmeter over to plan – en god og arealeffektiv løsning, sier Beatrice Pignatel, direktør anskaffelser, eiendom og servicetjenester.

 

Viktig med kollektivknutepunkt

Innovasjon Norge har mye besøk av kunder, samarbeidspartnere og kollegaer, både fra innland og utland. Pignatel forteller at det derfor var viktig med representative kontorlokaler med nærhet til kollektivknutepunkt og direkte adkomst til Gardermoen.

 

– Kvadraturen er et område som utmerker seg som attraktivt for fremtiden. Fra Grev Wedels plass 9 er det gåavstand til Oslo Sentralbanestasjon og 19 minutter med Flytoget til Gardermoen.

 

Sentrale lokaler var også vesentlig for de ansatte som jobber ved hovedkontoret. Veldig mange kommer til jobb med offentlig kommunikasjon eller sykkel. Etter en frisk sykkeltur til jobb venter avlåst sykkelparkering med sykkelverksted, sykkelvask, dusj og garderober. Og alle som ønsker kan få trene i byggets nye treningsrom.

 

– Buss, trikk, T-bane og tog stopper like ved bygget, og det er trygge, gode sykkelstier og enkelt å komme seg til Grev Wedels plass 9, sier Innovasjon Norge-direktøren.

 

“Å få Innovasjon Norge som leietaker var selvsagt viktig for bygget. Storebrand tenker langsiktig og denne leiekontrakten vil åpne for en rekke spennende muligheter. Vi tror derfor at dette er en eiendom som vil være attraktiv for svært mange andre.”      

– Næringsmegler hos Malling & Co, Thomas Bagn.

 

Pignatel er også klar på at bærekraft utover offentlig kommunikasjon og tilrettelegging for sykkel er svært viktig for Innovasjon Norge.

 

– I prosessen har vi hatt egne bærekraftmøter med gårdeier Storebrand. Nå som Grev Wedels plass 9 skal totalrehabiliteres, er det viktig for oss hvordan miljøavtrykket på bygget blir i forbindelse med energieffektivisering, gjenbruk og ombruk. Men vi tenker bredt, og er også opptatt av kantinedriften, bruk av økologisk og kortreist mat fra Norge, sunn søppelsortering og fokus på mindre sløsing. Dette er områder der Storebrand er sterke, og vi skal nå lage en felles forståelse på hva bærekraft skal bety i praksis. 

Store åpne sosiale soner

Flott beliggenhet med kort vei til Oslo S

Satser på Kvadraturen

Kvadraturen, der bygget ligger, feirer 400 års jubileum, og de to tidligere kvadratur-foreningene har nå samlet seg i foreningen Bydriv. Myndighetene satser på Kvadraturen, og vurderer å gi unntak fra enkelte byggebestemmelser for å gjøre det enklere å konvertere til bolig og redusere miljøbelastningen.

 

– Dette betyr flere boliger og flere folk. Dessuten skal Skippergata opprustes og gi bedre tilgjengelighet både for gående og syklister. Målet er å skape mer liv i årene som kommer, forteller eiendomssjef John Anders Ouren i Storebrand, som har ansvar for det prisbelønte signalbygget Grev Wedels plass 9.

 

Han forteller entusiastisk om det store, bejublede bygget på totalt 28 000 kvadratmeter, som har vunnet den høythengende arkitekturprisen Sundts premie, og som nå har ca. 14 000 kvadratmeter ledige kontorer som blir innflyttingsklare i 2023.

 

 

Hensikten til Storebrand med utviklingen av eiendommen er å styrke byggets egenart og kvaliteter, samtidig som man ruster det for å møte framtidens leietaker med høye krav til miljøvennlige lokaler og økt fleksibilitet.

       – Arkitekt MNAL Magnus Asker Pettersen, MAD arkitekter.

 

– Vi skal totalrehabilitere alt inkludert parkeringsanlegget. I Storebrand har vi et sterkt fokus på bærekraft, og dette bygget vil, ved hjelp av moderne teknologi, få et mye mindre miljøbelastende fotavtrykk. Alt av ventilasjon og aggregater vil sørge for at bygget vil bruke mye mindre energi enn før. Vi har full gjenbrukskartlegging og velger kun miljøvennlige materialer. I tillegg holder vi på å kartlegge hvordan vi kan utnytte takene til å dyrke vekster kantinen kan bruke, plante frukttrær og vi ønsker lokal vegetasjon som innsektene liker, sier Ouren.

 

Det er det profilerte tospannet MAD arkitekter og Krohnark interiørarkitekter som har ansvaret for byggets transformasjon. Interiørarkitekt Are Hundstuen røper litt av planene for kantinen:

 

– Vi bevarer det indre gårdsrommet med det flotte atriet som går tvers gjennom bygget med lys fra taket. I første etasje, som en forlengelse av inngangspartiet, kommer en stor, åpen kantine med konseptet «Bølgen» - en bølge som går gjennom bygget. I nabobygget inn mot bakgården planlegges det at Grei Kafé skal driftes med tilknytning til kantinen. Dermed sikrer vi et supert serveringstilbud til byggets leietakere fra tidlig morgen til sent på kveld. Grei Kafé, eller Bekkevolds skjenkestue som den het før, var for øvrig stedet der Henrik Wergeland traff sin Amalie, forteller Hundstuen. 

Innendørs atrium

Tilrettelegges for deling

Det er alltid et visst behov for bilparkering, men miljøbevisste Storebrand satser også på en delingsmodell med eltransport.

 

– I byggets parkeringsgarasje på tre plan er det plass til drøyt 150 biler, men vi satser på å tilby mange plasser både til Kvadraturens boligeiere og allmenheten. Samtidig ønsker vi løsninger for fremtiden og ser nå på en delingsmodell for elbil og elsykkel, forteller Ouren i Storebrand.

 

Hva med trivsel og samhandling på jobb?

 

– Mye er fremdeles i støpeskjeen, men både leietakere og vi i Storebrand er veldig opptatt av at dette bygget skal være et godt sted å være, som inviterer til samhandling. Innovasjon Norge vil merke dette veldig sterkt. De sitter i dag på syv forskjellige plan, men får samlet alle over to plan i Grev Wedels plass 9. Det vil gjøre hverdagen enklere og effektivisere kommunikasjonen med uformelle møter i praktiske møterom, sosiale soner, loungeområder og en fantastisk takterrasse. Det er liten tvil om at Grev Wedels plass 9 blir ett av Norges beste kontorbygg, avslutter han stolt.

Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, åpnet 9. okt. 1993 i den prisbelønte Astrup Fearnley-gården i Grev Wedels plass 9 (ark. LPO arkitektur og design). Museet har en samling moderne europeisk og amerikansk billedkunst av bl.a. Francis Bacon, Anselm Kiefer, R. B. Kitaj, Jeff Koons og Damien Hirst, og har også midlertidige utstillinger. Museet ble til etter initiativ og med bidrag fra Thomas Fearnleys Bidrags- og Gavefond, Nils Astrups Bidragsfond, Heddy og Nils Astrups Minnegave, H. R. Astrups Stiftelse og Astrup Fearnley A/S. I 2012 ble museet flyttet til et nytt bygg på Tjuvholmen.

Interessert?

Kontakt megler