Tidløse materialer og teknologi gir god klimagevinst 

Høy ambisjon for lavt klimafotavtrykk

Storebrand Eiendom er en ambisiøs byggherre med en sterk drivkraft for et mer bærekraftig samfunn. Derfor kommer Grev Wedels Plass 9 til å bli noe langt mer enn bare et godt sted å være på jobb. Innovasjon Norge var den første leietakeren som signerte kontrakt på lokaler i bygget, og en forutsetning var at Grev Wedels Plass 9 blir en pilot for å sette en ny standard for grønn virksomhetsstyring. Målet er å gjenbruke det eksisterende bygget og gjøre det til et nytt og innovativt næringsbygg, der tidløse materialer og nye, effektive tekniske løsninger skal bidra til et lavt klimafotavtrykk.

 

Dette er Storebrands miljøplan for GW9

 • Løfte bygget til energiklasse B

 • Breeam Excellent i henhold til Breeam In-Use

 • 62 % reduksjon i byggets energiforbruk

 • Solcelleanlegg med innovative solceller på taket med 80 % ytelsesgaranti

 • Tiltak for biomangfold ved hovedinngang og i bakgård

 • Ombruksregnskap for oppfølging av andel ombruk og ombrukbarhet

 • 90 % sorteringsgrad og maks 25 kg avfall per m2

 • Fossilfri byggeperiode med mål om så høy andel utslippsfritt som mulig

 • Krav til minimum 30 % reduksjon av leveranser til/fra byggeplass

 • Bygget skal kunne regnes som en grønn investering etter krav i EU-taksonomien

 • Utarbeide klimabudsjett for nye materialer og full klimagassberegning

 • Krav om at det i bygget ikke benyttes produkter eller kjemikalier med skadelige stoffer

 • Et godt brukermiljø sikrer at det skal være godt og trygt å jobbe i GW9

Det skal ikke benyttes produkter eller kjemikalier med skadelige stoffer

Interessert?

Kontakt megler