Klare skiller mellom formelle arbeidssoner og områder for uformelt samspill

Fasiliteter

 

Alt man kan ønske seg innenfor fire vegger.

 

Bygget vil romme alt man trenger i løpet av en arbeidsdag og mer. Med hele 165 parkeringsplasser er det enkel adkomst for leietakere og besøkende med både bil og sykkel. Den kommersialiserte bedriftsrestauranten får et helt nytt og spennende «food and beverage-konsept» slik at det alltid er et fristende måltid innen rekkevidde. I tillegg vil kontorbyggets leietakere ha tilgang til både treningsfasiliteter og garderober. Grev Wedels plass 9 er rett og slett skapt for trivsel.  

Sykkelparkering

P-plasser

Bedriftsrestaurant

Dusj og garderobe

Treningsfasiliteter

Interessert?

Kontakt megler